Κοινωνικές Υπηρεσίες

O Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει σχετικά με την χορηγία ειδικού βοηθήματος επιδόματος σε κατοίκους, στους οποίους υπάρχει διακοπή στη σύνδεση ρεύματος λόγω οφειλών.
Για τη χορήγηση του ανωτέρω βοηθήματος μπορεί να κατατεθεί αίτηση στην Διεύθυνση Παιδείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής και συγκεκριμένα στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής.
Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα κριτήρια ένταξης και τα δικαιολογητικά ,
πατήστε εδώ για να δείτε την Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας – Κρήτης 2, 2ος όροφος – τηλ. 210-5064076.