Κοινωνικές Υπηρεσίες

Ο Δήμος μας συνεχίζει να στηρίζει ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες που βιώνουν τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και τις επιπτώσεις των αντιλαϊκών πολιτικών των εκάστοτε κυβερνήσεων. Ο Δήμος Πετρούπολης με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφάσισε να απαλλάξει ή να μειώσει τα Δημοτικά Τέλη σε πέντε (5) ομάδες πληθυσμού:
• Πλήρης απαλλαγή των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για μακροχρόνια άνεργους (δηλαδή όσων έχουν συμπληρώσει αδιαλείπτως πάνω από 12μηνο εγγραφής στον ΟΑΕΔ), με ετήσιο πραγματικό εισόδημα έως 8.000,00 €, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00 €, για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας, για όσο διάστημα διαρκεί η ανεργία τους.
• Πλήρης απαλλαγή των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για μονογονεϊκές οικογένειες με ετήσιο εισόδημα μικρότερο από 25.000,00 €.
• Πλήρης απαλλαγή των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού τρίτεκνων οικογενειών με ετήσιο εισόδημα μικρότερο από 35.000,00 €.
• Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε όσους έχουν κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ.
• Πλήρης απαλλαγή των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε πολύτεκνους και άτομα με αναπηρία άνω του 67%, με εισόδημα έως 35.000,00 €.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας – Κρήτης 2, 2ος όροφος – τηλ. 210-5064067, ή για να κατεβάσετε τις αιτήσεις πατείστε εδώ.