Δήμος Πετρούπολης

Εγκύκλιος που αφορά «Προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών, σχέδιο δράσης, σχετική ενημέρωση και προφύλαξη του κοινού για το έτος 2020».

Τα κουνούπια είναι διαβιβαστές λοιμογόνων παραγόντων για τη μετάδοση σοβαρών ασθενειών, ενώ σημαντικά δυσμενείς είναι και οι επιπτώσεις στην οικονομία και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων στις περιοχές όπου αναπτύσσονται υψηλοί πληθυσμοί κουνουπιών.
Η πρόληψη και αντιμετώπιση των νόσων που μεταδίδονται με κουνούπια βασίζεται στη μείωση του πληθυσμού των κουνουπιών μέσω του περιορισμού των εστιών αναπαραγωγής τους και στην παρεμπόδιση της επαφής μεταξύ διαβιβαστών και ανθρώπων.
Η παρούσα εγκύκλιος περιγράφει τα απαραίτητα στοιχεία των προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών και θα πρέπει να ακολουθηθεί πιστά από τους αρμόδιους για την εφαρμογή τους φορείς, ώστε να επιτευχθεί τόσο η περιστολή της όχλησης όσο και η προφύλαξη του πληθυσμού από τον κίνδυνο ασθενειών.
Η παρακάτω εγκύκλιος αναφέρει:

  1. Την οργάνωση των ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών σε μια περιοχή.
  2. Τον σχεδιασμό των προγραμμάτων
  3. Την εντομολογική επιτήρηση
  4. Τις Μεθόδους καταπολέμησης κουνουπιών
  5. Την προστασία του προσωπικού και ενημέρωση του κοινού
  6. Τον έλεγχο υπολειμμάτων βιοκτόνων
  7. Την αξιολόγηση και απολογισμό
  8. Άλλα Θέματα

 
Διαβάστε αναλυτικά την Σχετική εγκύκλιο.