Διαφημίσεις

 
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
α)  Υποβολή αίτησης
β)  Στατική μελέτη διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού.
γ)  Σχέδιο (μακέτα) της διαφήμισης.
δ)  Γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του ακίνητου εάν πρόκειται για ιδιωτικό χώρο.
ε)  Πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της διαφήμισης από πτυχιούχο ηλεκτρολόγο για φωτεινές ή φωτιζόμενες διαφημίσεις, στις περιπτώσεις όπου εκ του νόμου επιτρέπεται.
στ) Διάγραμμα κάλυψης, όπου να αποτυπώνεται η θέση της προς τοποθέτηση πινακίδας.
Για να εκδοθεί άδεια προηγείται γνωμοδότηση από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και την Εφορεία Αρχαιοτήτων,καθώς και σχετική απόφαση του Γ.Γ.της περιφέρειας.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ενημερωθείτε για τις κατηγορίες διαφήμισης.