ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ:

Του κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Πετρούπολης

Του κυλικείου του 5ου Γυμνασίου Πετρούπολης

Του κυλικείου του 4ου Λυκείου Πετρούπολης

Του κυλικείου του 5ου Λυκείου Πετρούπολης

 Για να δείτε τους όρους των παραπάνω διαγωνισμών, πατήστε εδώ.