ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ».

Η Δημοτική Αρχή Πετρούπολης και η Διεύθυνση Παιδείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής, στα πλαίσια της κοινωνικής δράσης του Δήμου και προκειμένου να στηρίξει τους μαθητές και τις οικογένειές τους που φοιτούν σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, αλλά και ενήλικες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, θα δεχτεί αιτήσεις για τη δωρεάν εκμάθηση ΑΓΓΛΙΚΩΝ.
Η δράση αυτή αποτελεί συνέχεια της περσινής δομής «Κοινωνικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών» και βασίζεται αποκλειστικά στην αξιοποίηση της εθελοντικής προσφοράς Εκπαιδευτικών Φροντιστηρίων της πόλης μας.
Τα μαθήματα που αφορούν τα παιδιά θα πραγματοποιούνται στους χώρους των φροντιστηρίων, ενώ τα μαθήματα για τους ενήλικες θα πραγματοποιούνται σε σχολικό χώρο.
Οι αιτήσεις θα κατατεθούν στη Δ/νση Παιδείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Πετρούπολης, στην οδό Κρήτης 2, στον 2ο όροφο, από την Δευτέρα 22/10/18 έως και Πέμπτη 25/10/18, από τις 09:30 έως τις 12:30.
Η επιλογή θα γίνει με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1. Αίτηση συμμετοχής από τον γονέα ή κηδεμόνα, όταν αφορά ανήλικο μαθητή ή αίτηση του ενδιαφερόμενου, όταν αφορά ενήλικο μαθητή.
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
4. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος, Ε1 και Ε9. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εκκαθαριστικό σημείωμα, προσκομίζεται αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης που παρελήφθη από την Δ.Ο.Υ.
5. Αποδεικτικό κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΚΟ κ.ά.).
6. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας (αν υπάρχει) για τους ενήλικες μαθητές.
7. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό πιστοποιεί την κατηγοριοποίηση σε ευπαθή κοινωνική ομάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και για τις αιτήσεις εγγραφής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 210.50.64.076 – 210.50.64.061.