Απαραίτητα δικαιολογητικά
1.ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ
α) Δήλωση  ενδιαφερομένου
β) Άδεια οικοδομής (μόνο για έλεγχο)
γ) Αυτοψία – έλεγχος
δ) Κοστολόγηση από την Τεχνική Υπηρεσία
ε) Καταβολή  ποσού
2.ΠΛΗΡΩΜΗ ΝΕΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
α) Αίτηση(χορηγείται από την Τ.Υ του Δήμου)
β) Άδεια οικοδομής (μόνο για έλεγχο)
γ) Καταβολή  ποσού έναντι 300 ευρώ.
Το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό θα καταβληθεί στο Ταμείο του Δήμου, μετά την κοστολόγηση από την Τεχνική Υπηρεσία και τον καθορισμό τιμής μονάδος της  κατασκευής εξωτερικής διακλάδωσης (σύνδεσης).
3.ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΟΡΟΦΟΥΣ
α) Άδεια οικοδομής (μόνο για έλεγχο)
β) Καταβολή  ποσού  λόγω προσαύξησης 25% ανά όροφο.