Δήμος Πετρούπολης

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εγγραφών για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου και δυστυχώς για τη φετινή χρονιά στην πόλη μας έμειναν βρέφη και νήπια εκτός δομών, παρά τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλλει η Δημοτική Αρχή και η Διεύθυνση Παιδείας και Κοινωνικής Πολιτικής να επεκτείνει τις δομές των παιδικών σταθμών, προκειμένου κανένα παιδί να μη μένει εκτός προσχολικής αγωγής.
   Η αποκλειστική ευθύνη αντικειμενικά βαραίνει την κυβέρνηση για την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου αγωγής και φροντίδας του παιδιού και κατάλληλων δομών, που θα έπρεπε να υλοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Αφενός η κρατική χρηματοδότηση προς τους Δήμους κάθε χρόνο είναι πενιχρή, με αποτέλεσμα οι δημοτικές δομές να συρρικνώνονται αντί να διευρύνονται και αφετέρου οι παιδικοί σταθμοί λειτουργούν με ανεπαρκές προσωπικό, αφού η κυβέρνηση δεν έχει άρει ακόμη την απαγόρευση πρόσληψης
μόνιμου προσωπικού στους Δήμους.
Στο Δήμο μας λειτουργούν 7 παιδικοί και 2 βρεφικοί σταθμοί, ενώ υπάρχει ανάγκη να διευρυνθούν οι υποδομές, προκειμένου κανένα παιδί να μην μένει εκτός των δομών της προσχολικής αγωγής. Στην προσπάθεια αυτή ο Δήμος μας έχει αιτηθεί επανειλημμένες φορές στο Υπουργείο Εσωτερικών, τόσο για να χρηματοδοτηθεί με κονδύλια για την ανέγερση βρεφονηπιακών σταθμών, όσο και για την πρόσληψη μόνιμου παιδαγωγικού και βοηθητικού προσωπικού, χωρίς όμως καμία ανταπόκριση.
Μάλιστα, οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την χρηματοδότηση για την ίδρυση νέων τμημάτων δεν ήταν παρά μία επικοινωνιακή απάτη, αφού στις αρχές του 2018 ανακοίνωσε κονδύλια στους Δήμους για την ίδρυση νέων τμημάτων της τάξης των 50 και 70 χιλιάδων ευρώ, τη στιγμή που για να κατασκευαστεί ένα βρεφονηπιακός σταθμός απαιτούνται κονδύλια της τάξης του 1 εκατομμυρίου!
   Στην κατεύθυνση της προσπάθειας που καταβάλλει ο Δήμος Πετρούπολης για διεύρυνση των δομών του, στα μέσα του 2019 θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του δεύτερου ιδιόκτητου παιδικού σταθμού (Κερασόβου και Θράκης), ενώ έχει χαρακτηριστεί οικόπεδο του Δήμου στην οδό Σαλαμίνος και Περικλέους για βρεφονηπιακό σταθμό. Ταυτόχρονα, ο Δήμος έχει ιδρύσει νέο βρεφικό σταθμό και έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες για τη μίσθωση κτιρίου, προκειμένου να λειτουργήσει η συγκεκριμένη δομή.
 Καλούμε το λαό της πόλης και ιδιαίτερα τα νέα ζευγάρια με αρωγό το Δήμο, να αγωνιστούμε και να διεκδικήσουμε από την κυβέρνηση να παρθούν άμεσα μέτρα και με όλες τις σύγχρονες και αναγκαίες προϋποθέσεις, ώστε να διευρυνθούν οι δημοτικές δομές για βρέφη και νήπια.
     Η Προσχολική Αγωγή δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα!
Είναι κοινωνικό δικαίωμα κάθε παιδιού και υποχρέωση του κράτους να την παρέχει.

Διεκδικούμε:
–  Όλα τα παιδιά σε δημόσιους παιδικούς σταθμούς, χωρίς τροφεία.
–  Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους συμβασιούχους εργαζόμενους. Νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων.
–  Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης των δήμων για κοινωνικές παροχές, για νέες κτιριακές υποδομές και εξοπλισμό.

Η Διοίκηση του Δήμου.