Αρμόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία (πληροφ.  ΤΗΛ: 213 2024426)

Για να μπορέσετε να υποβάλετε αίτηση για σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό ακαθάρτων θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι περνάει μπροστά από το ακίνητο σας κεντρικός αγωγός ή αν υπάρχει ήδη αναμονή με το ακίνητο σας, (πληροφορίες στην Τεχνική Υπηρεσία στο 213 2024465).

Σας ενημερώνουμε ότι κατασκευή κεντρικού αγωγού αποχέτευσης καθώς και  η σύνδεση με αυτόν είναι ανταποδοτικό έργο (δηλαδή το κόστος καταβάλετε από τους ενδιαφερόμενους). Για το μεν αγωγό ακαθάρτων το κόστος υπολογίζεται με βάση την πρόσοψη του οικοπέδου και τους ορόφους του ακινήτου ενώ το κόστος της σύνδεσης υπολογίζεται με βάση το πλάτος του δρόμου
 
Για τη σύνδεση ενός ακινήτου με τον κεντρικό αγωγό ακαθάρτων απαιτούνται τα εξής:
• Υποβολή αίτησης (απλή αίτηση) προς την Τεχνική Υπηρεσία
 
Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου αφού περάσετε πρώτα από το γραφείο Αποχέτευσης του Δήμου (πληροφ. Κ. Φρέντζο Γεώργιο 213 2024443) για τυχόν οικονομική σας τακτοποίηση.

Σας γνωρίζουμε ότι για το κόστος της σύνδεσης  καταβάλετε

1)  έναντι το ποσό των 300,00 € με την κατάθεση της αίτησης και

2)  θα σας αποσταλεί στο μέλλον το τελικό ποσό της δαπάνης.