Άναμμα κανδηλιών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά
α) Αίτηση  με πλήρη στοιχεία & ΑΦΜ ενδιαφερομένου.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι :
Για την αφή του κανδηλίου απαιτείται στον τάφο να υπάρχει παραφινέλαιο.