Προσκλήσεις Ο.Ε.
2η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.(22.01.2018).

 


Δείτε την πρόσκληση της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος - Γραφείο Δημάρχου - Κ. Βάρναλη 76-78),  στις 22 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30. 

 


 

 
1η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.(08.01.2018).
Πέμπτη, 04 Ιανουάριος 2018 12:59

Δείτε την πρόσκληση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος - Γραφείο Δημάρχου - Κ. Βάρναλη 76-78),  στις 08 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00. 


 

 


Buy Boldenone UndecylenateToday, Payday Loans Ohio are legitimate, but there are illegal transactions that are still on the rise. The main active actual substance of Levitra Professional online - Vardenafil does not affect the seminal fluid and is not addictive.

All rights reserved Municipality of Petroupolis 2018 | Designed & Developed By Profile Software