Αρχική Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί Σχολικών Επιτροπών
Διαγωνισμοί Σχολικών Επιτροπών
Φίλτρο     Προβολή # 
# Τίτλος
1 Αποτελεσματα διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 211/2018 προκηρυξης της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής, για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) καθαρίστριας.
2 Πρόσληψη μίας (1) καθαρίστριας για τις ανάγκες καθαρισμού σχολικών μονάδων.
3 Αποτελεσματα διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 231/2018 προκήρυξης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου δύο (2) ΥΕ Καθαριστριών.
4 Αποτελεσματα διαγωνισμού για την πρόσληψη καθαρίστριας, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας του 5ου Λυκείου - 1ου ΕΠΑΛ Πετρούπολης.
5 Πρόσληψη δύο (2) καθαριστριών για τις ανάγκες καθαρισμού σχολικών μονάδων.
6 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ/ΣΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
7 Εκμίσθωση του κυλικείου του 3ου Λυκείου Πετρούπολης.(26.04.2018)
8 Εκμίσθωση του κυλικείου του 6ου Γυμνασίου Πετρούπολης.(15.12.2017)
9 Πρόσληψη τριών (3) καθαριστριών για τις ανάγκες καθαρισμού των σχολείων.
10 Εκμίσθωση του κυλικείου του 4ου Γενικού Λυκείου Πετρούπολης(06.09.2017)
11 Εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Γενικού Λυκείου Πετρούπολης. (01.08.2017)
12 Εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πετρούπολης. (17.07.2017)
13 Εκμίσθωση του κυλικείου του 9ου Δημοτικού Σχολείου Πετρούπολης. (02.05.2017)
14 Εκμίσθωση του κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πετρούπολης. (02.05.2017)
15 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017(10.10.2016)
16 Εκμίσθωση του κυλικείου του 12ου Δημοτικού Σχολείου Πετρούπολης. (16.02.2015)
17 Εκμίσθωση του κυλικείου του 5ου Δημοτικού Σχολείου Πετρούπολης. (17.02.2015)
18 Εκμίσθωση του κυλικείου του 3ου Γυμνασίου Πετρούπολης. (09.03.2015)
19 Εκμίσθωση του κυλικείου του 4ου Γενικού Λυκείου Πετρούπολης (25.01.2015)
20 Εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Γενικού Λυκείου Πετρούπολης(18.12.2015)
21 Εκμίσθωση του κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πετρούπολης(29.10.2015)
22 Διακήρηξη Διαγωνισμού σχολικού κυλικείου του 1ου Γυμνασίου – 1ου Λυκείου Πετρούπολης.(07/10/2015)
23 Ανακοίνωση Διαγωνισμού για την πρόσληψη μιας καθαρίστριας για το νέο σχολικό έτος 2015-2016.
24 Εκμίσθωση του κυλικείου του 8ου Δημοτικού Σχολείου Πετρούπολης(03.09.2015)
25 Εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του 1ου ΕΠΑ.Λ. Πετρούπολης.(02.09.2015)
26 Εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου Γυμνασίου – 1ου Λυκείου Πετρούπολης.(01.09.2015)
27 Μίσθωση κυλικείου του 2ου Δημοτικού Πετρούπολης.(10.11.2014)
28 Μίσθωση κυλικείου του 7ου Δημοτικού Πετρούπολης.(28.07.2014)
29 Μίσθωση κυλικείου του 3ου - 6ου Δημοτικού Πετρούπολης.(17.03.2014)
30 Μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου.
31 Διακήρηξη διαγωνισμού σχολικού κυλικείου
32 Διακήρηξη διαγωνισμού σχολικού κυλικείου
33 Διαγωνισμοί κυλικείων
 
Payday Loans In North Carolina. It is strictly forbidden to administrate Cialis Soft online in conjunction with medications, which are composed of nitrates - antidepressants, drastic analgetic pills, sleeping pills, and others.

All rights reserved Municipality of Petroupolis 2018 | Designed & Developed By Profile Software