Αρχική Εφημερίδα της Υπηρεσίας
Εφημερίδα της Υπηρεσίας

 


Στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» θα δημοσιεύονται γενικώς τα διοικητικά έγγραφα της Υπηρεσίας, με την προϋπόθεση οτι θα πληρούνται οι προϋποθέσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως ορίζονται στο ν. 2472/1997, που θα περιέχουν την παρακάτω θεματολογία:
 • Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
 • Ατομικές διοικητικές πράξεις
 • Εκτελεστές διοικητικές πράξεις
 • Διαπιστωτικές – βεβαιωτικές
 • Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
 • Προμήθειες – συμβάσεις
 • Προσλήψεις / Διορισμοί
 • Πρακτικά συλλογικών Οργάνων
 • Κανονισμοί Εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
 • Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων 
 • Μελέτες - Στατιστικά στοιχεία
 • Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό

 


   Προβολή # 
1 Οικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 11/2017
2 Οικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 10/2017
3 Οικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 09/2017
4 Οικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 08/2017
5 Οικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 03/2017
6 Οικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 2017
7 Οικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 11/2016
8 Οικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 09/2016
9 Οικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 08/2016
10 Οικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 06/2016
11 Οικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 05/2016
12 Οικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 04/2016
13 Οικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 03/2016
14 Οικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 02/2016
15 Οικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 01/2016
16 Oικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 30/11/2015
17 Oικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 31/10/2015
18 Οικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 30/09/2015
19 Οικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 31/8/2015
20 Οικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 07/2015
21 Οικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 05/2015
22 Οικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 04/2015 (21.04.2015)
23 Οικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 04/2015 (20.04.2015)
24 Οικονομικά Στοιχεία - Περίοδος 03/2015 (27.03.2015)
25 Οικονομικά στοιχεία έτους 2014
Buy Dianabol 10mgOnline lending company provides a wide range of ways to get money by means of Tennessee Payday Loans. What can cause long-term use of Viagra Sale? In the network and other sources of information, there is no reliable data on the long-term use of Viagra and its negative effects on the body.

All rights reserved Municipality of Petroupolis 2017 | Designed & Developed By Profile Software